วิธีดูผลหวยอังกฤษ

หุ้นอังกฤษ (จันทร์-ศุกร์) เวลาออกผล 24.00 น.

ดูผลทางเว็บไซต์ : http://www.bloomberg.com/quote/UKX:IND